zapraszamy naszych pacjentów

do korzystania z naszych usług online

Szpital przy ulicy Leśnej w Działdowie jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Samorząd Powiatu Działdowskiego.
Jest to największa placówka opieki zdrowotnej w powiecie działdowskim.

Obszar działania SPZOZ w Działdowie stanowi obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Działdowskiego.

SPZOZ w Działdowie udziela świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, realizuje zadania wynikające z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia oraz z zawartych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Świadczenia udzielane są mieszkańcom obszaru działania Zakładu, a w nagłych wypadkach (w szczególności w stanach zagrożenia życia) wszystkim zgłaszającym się - bezpłatnie lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub innych przepisach szczególnych.

Szpital dysponuje 342 łóżkami, rozmieszonymi na 13 oddziałach szpitalnych.
Funkcjonuje tu 16 poradni specjalistycznych, blok operacyjny z 3 salami operacyjnymi, apteka szpitalna, dział diagnostyki medycznej, stacja dializ, dział fizjoterapii, sterylizatornia.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie dysponuje własnym miejscem do lądowania dla śmigłowców ratunkowych.

Samodzielny Publizczny Zakład opieki Zdrowotnej w Działdowie

Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Działdowie

13-200 Działdowo | ul. Leśna 1
tel. +48 23 697 22 11

Narodowa Strategia Spójności

Licznik odwiedzin systemu:

0119497Twój adres IP: 3.234.143.26